Biblioteka w Słubicach udostępnia ponad 22 tytułów czasopism bieżących: przede wszystkim dzienniki ogólnopolskie i regionalne, tygodniki ilustrowane, czasopisma społeczno-kulturalne i polityczne oraz prasę dla dzieci.