Dyrektor - Agnieszka Mińska

Główna Księgowa - Katarzyna Czerepok

Oddział dla dorosłych - Mirosława Dziurda / Małgorzata Dobosz

Oddział dziecięcy - Anna Łysiak / Magdalena Kondarewicz / Renata Bac

Filia w Kunowicach - Magdalena Kondarewicz