Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach złożyła wniosek do Programu „Infrastruktura Bibliotek” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uzyskała dotacje w wysokości 75.000 zł na modernizację pomieszczeń i zakup wyposażenia bibliotecznego. Warunkiem otrzymania dotacji był wkład własny w wysokości 50.000 zł.