Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach otrzymała dofinansowanie z Programu Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet I - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. W roku 2016 biblioteka słubicka otrzymała dofinansowanie w wysokości 19.673 zł.

Priorytet I Zakup nowości wydawniczych do bibliotek jest wzmocnieniem bibliotek publicznych poprzez  stały  dopływ  nowości  wydawniczych,  możliwość  systematycznego ubytkowania  (aktualizowania  zasobów), a w  konsekwencji  zwiększenie  oferty  czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

W ramach Programu biblioteka może nabyć:

1) książki, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (książki mówione, pisane alfabetem Braille'a, książki elektroniczne),  multimedia, wydawnictwa nutowe i kartograficzne, które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie,

2) drukowane czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne o charakterze ogólnopolskim o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika do rocznika.

W ramach Programu nie można kupować podręczników szkolnych, bryków, skrótów i streszczeń lektur szkolnych, programów i gier komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, dokumentów ikonograficznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub z innych instytucji, książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym, licencji na dostęp do baz danych, gazet, czasopism regionalnych, czasopism elektronicznych, czasopism ukazujących się częściej niż miesięcznik, a także nie można opłacać prenumeraty.

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"